RODO

„Administratorem danych osobowych jest Med&Beauty Sphere Małgorzata Kmoch z siedzibą przy ul.Krasińskiego 3/3 w Krapkowicach. Kontakt na następujący adres e- mail: biuro@medbeautyspher.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 509510443.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe przez nas jest obsługa księgowa. Aby skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych mogą Państwo wysłać wiadomość na następujący adres e- mail: biuro@medbeautyspher.pl bądź zadzwonić pod numer telefonu: 509510443.

Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie prawa. Dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi oraz w celach rachunkowych, podatkowych, logistycznych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu tj. przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia każdorazowej usługi w przypadku danych służących do obsługi i realizacji zlecenia oraz 6-ciu lat w przypadku informacji rozliczeniowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (począwszy od dnia 25 maja 2018 r.) do organu nadzorczego powołanego na podstawie obowiązujących przepisów prawa) za niewłaściwe przetwarzanie jej danych. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usługi. Niepodanie danych uniemożliwi realizację usług".